Smarte løsninger for butikker

Alle typer butikker er utsatt for tyveri og velplasserte kamera vil både gjøre det mindre attraktivt å forsøke stjele i din butikk, og hjelper deg å identifisere gjerningspersoner.

Utfordringer

Tyveri er et velkjent problem for alle butikkeiere. Disponerer du personalet på en effektiv måte og som reduserer kødannelse? Vet du når det er behov for folk på jobb?

smartphone

Se hele butikken fra mobilen

Bruk mobiltelefonen din til å effektivt men diskret følge med på det som skjer i butikken.

add-group

Varsle personalet om kødannelse

Når flere venter på å betale kan du lydløst varsle og sende flere ansatte til kassen.

chart

Når er kundene i butikken din

Oversiktlige statistikker bl.a. gir deg innsikt i hvilke kampanjer og tilbud som fungerer best.

Slik fungerer det

Løsningsfordeler

God oversikt - Enkelt og diskret

Alle ansatte kan få tilgang til å se alle kameraene i butikken på mobilen. Det gjør at du enkelt kan følge med på hele butikken uten at kunder føler seg forfulgt.

Varesikring

Varsel om kødannelse

Gi dine kunder en enda bedre handleopplevelse ved å unngå at de blir stående i kø i kassa. Systemet gir deg en lydløs alarm når det det er flere som venter på å få betalt. Alarmen sendes til til de ansattes mobiltelefon og du kan velge hvem som skal motta varslingene.

Bedre kundeopplevelse

Treffsikker kundestatistikk

Kameraene teller antall mennesker som kommer inn i butikken din. Dette gjør at du gasnke raskt får mulighet til å planlegge bemanning samt å måle effekten av ulike kampanjer og aktiviteter som gjennomføres.

Kundestatistikk

Ofte stilte spørsmål

FAQ

Prisen avhenger av antall kamera, hvilken type kamera og kompleksiteten i løsningen. Vi tilbyr både finansiering og kontantkjøp. Bruk vår kalkulator for raskt å få et prisestimat.

Har du en god grunn til å innføre et tiltak som kameraovervåkning, som f.eks. at du skal sikre verdier eller pga. personsikkerhet så har du lov til å overvåke områder der ansatte jobber. Men, overvåkningen SKAL IKKE brukes for å følge med på ansattes prestasjoner eller effektivitet. I noen tilfeller kan det også være et krav at de ansatte som berøres av tiltaket skal gi sitt samtykke til overvåkningen. Linkvision hjelper deg med disse vurderingene og vi vil sørge for at løsningen vi leverer er i tråd med det til enhver tid gjeldende regel og- lovverk.

I alle tilfeller skal du sette opp tydelige skilt som opplyser både kunder og ansatte om at området er kameraovervåket.

Alle kamera og opptakere leveres med 3- 5 års garanti. Som en del av vår serviceavtale kommer vi å bytter kamera og konfigurerer det helt uten kostnad for deg som kunde i hele denne perioden.